Velkommen til WAWCAS’ tre nye Lokale Programledere!

Velkommen til WAWCAS’ tre nye Lokale Programledere!

WAWCAS fortsætter med at vokse, og som en del heraf er vi rigtig glade for at kunne byde velkommen til tre nye medarbejdere, der er blevet føjet til vores team i Nepal. Vores tre nye medarbejdere er alle ved at gennemgå deres træning til at blive certificerede lokale programledere (LPL’er) for WAWCAS, og her giver de en kort præsentation af dem selv. Lad os give en varm velkomst til Rojmon Chaudhary, Anjali Shrestha, og Rita Karki.

Jeg bestræber mig på at blive en ansvarlig LPL

Mit navn er Rojmon Chaudhary, og jeg kommer fra Tikapur, Kailali. Jeg har en bachelorgrad i  Social Work fra GoldenGate Int’l College, og jeg er nu i gang med at uddanne mig yderligere indenfor Counseling Psychology på Tri-Chandra Multiple Campus, Kathmandu. Jeg er for nyligt flyttet til Bhotewodar, Lamjung, og jeg arbejder nu som Lokal Programleder (LPL) i SLISHA for WAWCAS-programmet i Tanahu-distriktet.

Jeg tror, at min styrke er min positive attitude, og jeg kan godt lide at tage en udfordring op, fordi jeg altid tror på, at jeg KAN. Min positive tankegang giver mig mulighed for at tage både successer og fiaskoer på en afbalanceret måde, og jeg ser på svaghed som en chance for forbedring. Jeg forspilder aldrig en mulighed for at forbedre mig selv. Jeg tror på mig selv, og jeg tror på hårdt arbejde, og jeg stræber efter perfektion i alt.

Jeg føler mig så heldig over at være en del af WAWCAS programmet, og jeg vil meget gerne dele mine tanker og følelser om den uddannelse, jeg får, for jeg lærer virkelig meget udover det, der indgår i selve WAWCAS programmet. For det første er jeg meget taknemmelig for WAWCAS-teamet – for deres støtte – og for at skabe et familiemiljø. Hele teamet har været så hjælpsomme og støttende.

Træningen har lært mig mange ting, men jeg har først og fremmest lært om WAWCAS programmet, som har været med til at knytte et stærkt bånd mellem mange forskellige mennesker. Det hjalp mig til dybere at forstå fattigdom, og sociale og etniske spørgsmål. Under certificeringstræningen lærer jeg om de forskellige emner i IBT (Issue Based Training), som er meget effektive til at reducere problemerne i samfundet. Jeg lærer om planlægning og tidsstyring og dens betydning, hvordan besparelser er vigtige i alles liv, hvordan man styrer pengestrømmene, hvordan man gør hjemmebesøgene effektive, og hvordan man gennemfører effektive møder. Jeg lærer også mange adfærdsmæssige aktiviteter fra forskellige træninger – såsom hvordan man skal tackle en situation, hvis der opstår et problem, og hvordan man faciliterer løsningen på situationen og en ændringsplan for fremtiden på stedet.

Udover alt det ovennævnte, så lærer jeg også, at det at arbejde med socialt arbejde ude i marken er meget forskelligt fra det, man lærer fra teorien. Min teoretiske træning i WAWCAS programmet er afsluttet, men den praktiske del lærer jeg fortsat om hver dag, hvor jeg er sammen med mine senior LPLs og kvinderne. Som LPL ønsker jeg så meget at støtte dette program, så det opnår endnu større succes. Mit kortsigtede mål er, at få min karriere til at vokse ligesom organisationen gør, og mit langsigtede mål er, at jeg vil være en af grundene til organisationens fortsatte succes og at andre organisationer vil se WAWCAS som et benchmark på succes.

Tusind tak!

Det er hårdt arbejde – MEN mulighederne er mange!

Mit navn er Anjali Shrestha, og jeg arbejder som Lokal Programleder i WAWCAS i Tanahu-distriktet. Jeg har en bachelorgrad i Social Work, men indtil videre har jeg ikke nogen erfaring med at arbejde i marken, bortset fra de praktikophold jeg har haft i løbet af mine studier. At arbejde i WAWCAS er hårdt arbejde med masser af potentiale.

Vi skal tage 17 måneders træning for at blive certificerede LPL’er. Tre måneder er baseret i Kathmandu, og den resterende periode finder sted med andre senior LPL’er i Lamjung. Den mentale rejse, som vi gennemgik i de første 3 måneder, var virkelig interessant. Først var alting  forvirrende. Men som dagene gik, lærte vi mere og mere om WAWCAS programmet. Miljøet på kontoret er forfriskende, ja nærmest familieagtig. Vi deler vores tanker frit, og der er åbenhed på kontoret.

Jeg lærte en masse ting i løbet af min træningsperiode: F.eks. hvordan det bringer forandring i livet for de dårligt stillede kvinder, at få tilbudt langsigtet træning og vejledning i grundlæggende kompetencer til at kunne drive en forretning, udvikle sociale kompetencer og forståelse af deres borgerrettigheder. Hvordan programmet støtter kvinderne i at udvikle et kooperativ og en opsparings- og lånegruppe, og at sende deres børn til skole regelmæssigt. Vi lærte alt under træningen.

At være en professionel Lokal Programleder kan være en hård nød at knække. Men gennem konstant demo praksis og træning om hvordan man arbejder med kvinderne og lærer det sprog, vi skal bruge med kvinderne, og gennem de observationer vi skal gøre os, og den måde vi skal lytte, for at forstå kvindernes situation – udvikler vi vores kompetencer.

De første 3 måneders træning gjorde mig til en anden person. Før da vidste jeg ikke, hvad ægte arbejde var. Men efter at have afsluttet de første 3 måneders træning ud af de 17 måneders certificeringsmoduler, er jeg overbevist om, at jeg bliver en god LPL og bliver i stand til både at træne og inspirere kvinderne.

 

Jeg bestræber mig på at blive en ansvarlig LPL

Mit navn er Rita Karki, og jeg er en entusiastisk 24-årig pige fra Bhaktapur. Jeg har en bachelorgrad i Social Work og nu er jeg ved at videreuddanne mig indenfor Sociologi. Jeg er meget interesseret i at beskæftige mig med forskellige mennesker og samfundet.

Jeg blev ansat i WAWCAS programmet for 4 måneder siden som en Lokal Programleder. I løbet af de 4 måneder har jeg lært mange nyttige ting. Under træningen lærte vi bl.a., at vi skulle give betydning til hver relation og hvert et mål. Vi bør altid identificere vores rolle og sætte mål i overensstemmelse hermed, ligesom vi skal styre vores tid i overensstemmelse dermed. Vi bør altid se positivt på livet.

Hvad jeg har lært i træningen er, at vi bør kende til vores egne styrker og svagheder, for når man kender til sine egne svagheder, kan man bedre finde ud af, hvordan man overkommer dem.

Derudover lærte vi også i løbet af træningen, at der altid skal være både rationelle og erfaringsmæssige målsætninger, når man holder et møde. Og som socialt arbejdende bør vi altid være aktive lyttere, og vi må bestræbe os på at forstå andres perspektiver og respektere alles synspunkter og ideer.

Vi lærte også, at en af de mest almindelige grunde til, at en forretning mislykkes, er fordi der mangler ordentlig planlægning og koordinering mellem familiemedlemmerne. Eller fordi kvinderne ikke har ideer til at drive forretningen – som f.eks. hvor forretningen skal være, at de ikke får identificeret målgruppen, ved hvordan man tiltrækker kunderne, eller hvordan man gør reklame for forretningen. Kendskab til sådanne ting kan være afgørende for at drive en bæredygtig forretning, der giver overskud.

Vi bør altid forsøge at være en inspirerende person og rollemodel i samfundet, og for at kunne være det, skal vi have ordentlige kvaliteter. Efter hvert møde skal vi evaluere os selv, og dette hjælper os i vores personlige og faglige udvikling.

Personligt kan jeg godt lide arbejdsformen med læring gennem forskellige leg, eftersom hver leg indeholder budskaber og målsætninger. Disse budskaber bliver mere effektive, når kvinderne selv deltager i de forskellige lege. Som Lokal Programleder vil jeg forsøge at bringe forandring i kvindernes liv gennem Issue Based Training og støtte dem med deres forretning, så de kan forsørge dem selv. Jeg vil sætte pris på hver enkelt kvinde, og hjælpe hende til at se de gode ting, hun får gjort, og til at se hvad hun har lært.

Jeg er sikker på, at dette vil bidrage til at opmuntre andre kvinder til at følge det gode eksempel.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *