Sangeeta og Nina i New York

Kvinders økonomiske selvstændiggørelse i den omskiftelige arbejdsverden:
Sangeeta og Nina i New York

Sangeeta og Nina deltog i FNs Kvindekommissions 61. samling (CSW), der fandt sted i FNs hovedkvarter i New York fra d. 13.-24. marts 2017. Hovedtemaet for årets samling var Kvinders økonomiske selvstændiggørelse i den omskiftelige arbejdsverden (Women’s Economic Empowerment in the Changing World of Work), og foruden nye indsigter, der kan implementeres i WAWCAS i fremtiden, tog Sangeeta og Nina hjem fra samlingen glade for, at WAWCAS nu er kendt for mange flere, og med endnu en stærk fælles  oplevelse rigere og med mange nye og spændende kontakter.

Af Sangeeta Shresta og Nina Schriver

Sangeeta og Nina deltog i CSW61 i New York 13.-17. marts som repræsentanter for henholdsvis den nepalesiske og den danske delegation. Ca. 6800 deltagere – herunder politikere, parlamentarikere og forskellige foreninger og ikke-statslige organisationer (NGO’er), der arbejder med kvinders rettigheder – fra hele verden, deltog i samlingen med det formål at diskutere udfordringerne og resultaterne i gennemførelsen af millenniumudviklingsmålene for kvinder og piger.

Nogle af de centrale spørgsmål, der blev drøftet, var kvinders og pigers sårbarhed på arbejdsmarkedet og sammenhængen mellem kvinders økonomiske rettigheder og SRHR (seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder).

Endvidere var lige adgang til teknologi; ejendomsretten; finansiering/mikrofinansiering; muligheder for videregående uddannelse og videreuddannelse; og forberedelse og støtte til ledelsespositioner både i den offentlige og private sektor, nogle af de andre temaer, der blev diskuteret på samlingen.

For at få mest muligt ud af konferencen splittede vi os op vi i løbet af dagen, så vi kunne deltage i forskellige workshops og præsentationer – hvoraf mange fandt sted i FN-bygningen. At sidde i den store General Assembly Hall og følge diskussionerne var en stor oplevelse. At lytte til de mange kvinder fra hele verden, der delte erfaringer om deres mangel på rettigheder, var meget oplysende og rørende.

Vi brugte appen Viber til at holde kontakten hele dagen, og om aftenen, når vi mødtes igen, tog vi os tid til at dele vores erfaringer med hinanden, hvor det at dele vores erfaringer i slutningen af hver dag hjalp os til at åbne op for nye tanker og ideer til fremtiden for WAWCAS programmet.

Nina præsenterede WAWCAS programmet for den danske delegation, og vi fandt hurtigt ud af, at WAWCAS var meget værdsat overalt, hvor vi fortalte om det. Ninas præsentation var fokuseret på, hvordan programmet hjælper WAWCAS-kvinderne med at blive selvstændiggjorte, både økonomisk og personligt. Og på den måde fik Nina vist, hvordan WAWCAS programmet gør det muligt for kvinderne at udøve deres rettigheder også i relation til seksuelle og reproduktive rettigheder.

Det var en stor oplevelse for os at være en del af en SÅ mangfoldig og farverig gruppe af mennesker, der alle havde stor erfaring med og var optaget af CSW-temaet, og med os hjem bragte vi mange nye indtryk og værdifulde kontakter. Samtidig nød vi virkelig muligheden for at være sammen på en sådan konference, fordi det er med til at bringe os endnu tættere sammen,  og vi er SÅ stolte af at have fået mulighed for at inddrage vores erfaringer og resultater fra WAWCAS programmet i diskussionerne.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *